Natječaj za Direktora Monte Giro d.o.o.


Na temelju članka 27. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću MONTE GIRO d.o.o., Uprava društva raspisuje NATJEČAJ za direktora MONTE GIRO d.o.o.

Natječaj preuzmite ovdje.