Dokumenti

Javna nabava

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU - IZMJENA 2 (pdf 981.05 kB) PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU - IZMJENA 1 (pdf 317.45 kB) PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU (pdf 537.53 kB) PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU - IZMJENA 1 (pdf 28.69 kB) PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU (pdf 513.88 kB) PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU (pdf 540.63 kB) JAVNA NABAVA - Dokument (pdf 229.7 kB) PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI - 2017 (pdf 513.08 kB) PRAVILNIK postupka provedbe javne nabave (pdf 214.34 kB)
Odluka o odabiru za predmet nabave „Nabava i montaža poliranih granitnih kamenih ploča na niše u tri reda -kazete- lokacija L4 Gradsko groblje Pula“ (pdf 457.99 kB) Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave „Nabava i montaža poliranih granitnih kamenih ploča na niše u tri reda -kazete- lokacija L4 Gradsko groblje Pula“ (pdf 11.1 MB) Odluka o odabiru za predmet nabave „Zbrinjavanje otpada, preuzimanje i prijevoz lampiona, vaza, plastičnih pitara i plastičnih podložaka" (pdf 552.9 kB) Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave „Zbrinjavanje otpada, preuzimanje i prijevoz lampiona, vaza, plastičnih pitara i plastičnih podložaka" (pdf 11.42 MB) Odluka o odabiru za predmet nabave "Nabava električnog komunalnog stroja za odvojeno prikupljanje otpada” (pdf 500.55 kB) Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave "Nabava električnog komunalnog stroja za odvojeno prikupljanje otpada” (pdf 11.68 MB) Odluka o odabiru za predmet nabave "Nabava umjetnog cvijeća” (pdf 870.71 kB) Poziv za dostavu ponude za predmet nabave "Nabava umjetnog cvijeća” (pdf 1.16 MB) Odluka o poništenju natječaja za predmet nabave "Nabava vozila za prijevoz pokojnika" (pdf 449.3 kB) Poziv za dostavu ponude za predmet nabave "Nabava vozila za prijevoz pokojnika" (pdf 1.1 MB) Odluka o odabiru za predmet nabave "Nabava i montaža poliranih granitnih kamenih ploča na niše podne kazete - Lokacija L1 Gradsko groblje Pula" (pdf 483.85 kB) Poziv za dostavu ponude za predmet nabave "Nabava i montaža poliranih granitnih kamenih ploča na niše podne kazete - Lokacija L1 Gradsko groblje Pula" (pdf 11.59 MB)

Registar ugovora

Natječaji

Odluka o odabiru kandidata - Cvjećar/ica (pdf 897.03 kB) Odluka o odabiru kandidata - Ukopnik (pdf 838.27 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik (1 izvršitelj) i cvjećar/ica (1 izvršitelj) (pdf 1.71 MB) Odluka o odabiru kandidata - Ukopnik (pdf 1.59 MB) Izmjena odluke o članovima povjerenstva u natječaju za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik - 2 izvršitelja (pdf 481.54 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik - 2 izvršitelja (pdf 128.02 kB) Odluka o odabiru kandidata - Ukopnik (pdf 591.72 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik (pdf 880.57 kB) Odluka o odabiru kandidata - Logističar (pdf 896.53 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Logističar (pdf 1.39 MB) Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa - Administrator pripravnik (pdf 399.58 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Administrator pripravnik (pdf 1.29 MB) Odluka o odabiru kandidata - cvjećar/ka Rovinj (pdf 761.15 kB) Odluka o odabiru kandidata - ukopnik (pdf 779.65 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - cvjećar/ka Rovinj (pdf 270.48 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik (pdf 444.36 kB) Odluka o odabiru kandidata - pomoćni skladištar (pdf 895.32 kB) Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - pomoćni skadištar (pdf 1.37 MB)
Odluka o odabiru ponude na natječaju za prodaju drobilice (pdf 531.8 kB) Oglas za prodaju rashodovane dugotrajne imovine - drobilica (pdf 1.18 MB)

Nadzorni odbor

Ostali dokumenti

Upute za korištenje Korisničkog portala E-MonteGiro (pdf 109.5 kB) OPĆI UVJETI O ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA (pdf 1.27 MB) Upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga Monte Giro (docx 76.59 kB) Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka akata za 2023. godinu (pdf 168.19 kB)
Odluka nadzornog odbora Monte Giro doo 2022 (pdf 212.87 kB) MONTE GIRO - izvještaj o poslovanju 2022 (pdf 8.31 MB) Odluka nadzornog odbora Monte Giro doo 2021 (pdf 391.8 kB) MONTE GIRO - izvještaj o poslovanju 2021 (pdf 5.08 MB) Odluka nadzornog odbora Monte Giro doo 2020 (pdf 387.59 kB) MONTE GIRO - izvještaj o poslovanju 2020 (pdf 1.33 MB)
Rebalans plana 2023. Monte Giro (xls 191 kB) Obrazac plana 2023. Monte Giro (pdf 485.85 kB) Obrazac plana 2022. Monte Giro (pdf 269.46 kB) Obrazac Plana 2021.Monte Giro (xls 97.5 kB) Obrazac Plana 2020 Monte Giro (xls 98 kB)
Donacije 2022. (pdf 94.13 kB) Donacije 2021. (pdf 325.68 kB) Donacije 2020. (pdf 315.66 kB) Donacije 2019 (pdf 315.72 kB) Donacije 2018. (pdf 321.72 kB)
Odluka o imenovanju povjerljive osobe (pdf 428.33 kB) Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf 3.9 MB) Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu AKP za MONTE GIRO d.o.o. 2021 - 2022 (pdf 219.96 kB) Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa MONTE GIRO d.o.o. 2021 - 2022 (pdf 6.46 MB) Godišnji plan rada povjerenika za informiranje za 2023. (pdf 479.1 kB) Godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2023. (pdf 438.23 kB) Pravilnik DPNI (pdf 213.69 kB) Pravilnik o radu društva Monte giro d.o.o. (pdf 287.12 kB) Odluka o imenovanju povjerenika za etiku (pdf 518.99 kB) Odluka o pravilima ponašanja na groblju (pdf 677.21 kB) Odluka o nepostojanju sukoba interesa - 2022. (pdf 323.95 kB) Odluka o poslovnoj tajni (pdf 1.6 MB) Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa MONTE GIRO d.o.o. 2023 - 2026 (pdf 6.99 MB) Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva 02_14 (pdf 263.71 kB) Odluka o imenovanju službenika za komunikaciju na talijanskom jeziku (pdf 118.21 kB) Pravilnik o korištenju službenih vozila i telefona (pdf 212.57 kB)
Cjenik grobnih mjesta (pdf 68.96 kB) Cjenik godišnje grobne naknade (pdf 64.18 kB) Cjenik boda za napuštena grobna mjesta (pdf 53.73 kB) Cjenik pogrebnih usluga (van snage od 6.3.2023.) (pdf 53.25 kB) Cjenik komunalnih usluga (pdf 93.09 kB) Cjenik pogrebničkih i tržišnih usluga (pdf 85.42 kB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (docx 19.91 kB) Zahtjev za pristup informacijama (docx 54.08 kB) Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (docx 19.21 kB) Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf 920.07 kB)
Suglasnost (privola) za obradu osobnih podataka (docx 26.31 kB) Izjava o zaštiti osobnih podataka (pdf 61.16 kB) Pravilnik o korištenju sustava videonadzora (pdf 111.1 kB) Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (pdf 166.12 kB)
Oglas za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta 2023 (pdf 138.89 kB) Obavijest o izuzimanju grobnice A/Z-41 (red. broj 1 oglasa) iz postupka javne dražbe (pdf 395.46 kB) Oglas za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta 2022 (pdf 3.03 MB)