Proširenje gradskog groblja

Prva lokacija proširenja ukupne površine od 2856 m2, nalazi se u neposrednoj blizini ulaza u stari dio groblja i nadovezuje se na postojeće groblje. Na sjeveroistočnoj strani predviđen je po cijeloj dužini zida ograđeni prostor za lapidarij.

Planira se izgradnja dvije vrste grobnih mjesta: za ukop šest osoba (tlocrtnih dimenzija 1,70 x 2,70, visine 2,50 metara) i za ukop tri osobe (tlocrtnih dimenzija 1,35 x 2,70, visine 2,50 metara).

Grobna mjesta su locirana uz vanjske zidove. Niše za odrasle su smještene uz potporni zid parcele na jugoistočnoj strani, a planirane su u dimenzijama 0,80x0,70x2,70 metara visine tri reda. Na prvoj lokaciji će biti ukupno mjesta za 430 ukopa, odnosno 83 grobna mjesta za šest ukopa, 34 grobna mjesta za tri ukopa, 209 grobnih polja, te 105 niša za odrasle.

Na navedenoj lokaciji nalazi se postojeći pomoćni objekt, smješten uz zid groblja, koji će se rekonstruirati i nadograditi, te prenamijeniti u rashladnu komoru.

Druga lokacija proširenja površine od 2706 m2, nalazi se u zapadnom kvadrantu postojećeg groblja, s kojim se povezuje, a predviđeni su prolazi i za naredna proširenja. Grobna mjesta i grobna polja su istih dimenzija kao i na prvoj lokaciji. Duž dva glavna ulaza u prošireni dio groblja se nalaze niše, a poleđina zida grobnih niša planirana je kao zidni lapidarij. Krovište ovih niša je zelena površina. Na ovom dijelu groblja se nalaze i grobne niše za kosti i niše za urne. U centralnom dijelu polukružnog proširenja smješten je prostor za prosipanje pepela okružen polukružnim zidom, osmišljenim kao podloga na koju se postavljaju pločice s imenima pokojnika. Površina ovog prostora je 50,24 m2. Na drugoj lokaciji će biti ukupno prostora za 693 ukopa, od čega 63 grobna mjesta za šest ukopa, 48 grobnih mjesta za tri ukopa, 165 grobnih polja, 95 niša za odrasle, 186 niša za kosti (dvostruke), 84 niše za kosti (jednostruke), te 52 niše za urne.

Projektom proširenja groblja Monte Giro predviđene su opločene pješačke staze, odmorišta s klupama, planiran je prostor za kontejnere, košare za otpad i grobne slavine. Minimalno 10% ukupne površine proširenja uredit će se hortikulturno, te zasaditi cvijećem i ostalim biljnim materijalom. Navedena proširenja bit će ograđena zidom.

Izvođač radova na proširenju i uređenju gradskog groblja je TGT-ADRIATIK d.o.o. Pula, ukupna vrijednost investicije je 8.921.094,91 kuna sa PDV-om, a sredstva su osigurana Financijskim planom društva Monte giro d.o.o. Pula i djelomice Proračunom Grada.
Izvođenje svih radova na rekonstrukciji i proširenju sukladno Okvirnom sporazumu iznose 200 radnih dana.