Etički kodeks

MONTE GIRO d.o.o Pula obvezala se na održivu poslovnu praksu koja uz društveno odgovorno poslovanje uključuje ekološku ravnotežu, ekonomsku stabilnost i socijalnu pravednost. Donosimo odluke imajući u vidu potrebe sadašnje, ali i budućih generacija.

Koristimo svaku priliku i mogućnost za trajno povećanje vrijednosti MONTE GIRO d.o.o. Pula. Težimo profitabilnom rastu i pri tome vodimo računa o društvu i okolišu.