Opće informacije

MONTE GIRO d.o.o., društvo je u 100% - tnom vlasništvu Grada Pule osnovano Izjavom za trgovačko društvo 23. prosinca 1995. godine. Trenutno zapošljava 33 radnika. Monte Giro d.o.o. obavlja djelatnosti na području grada Pule, grada Vodnjana, Općine Medulin, Općine Fažana, Općine Ližnjan, a po potrebi i u drugim općinama u okolici Pule.

Naziv poduzeća: Monte Giro d.o.o.
Adresa uprave i sjedište: Eugena Kumičića 22
Matični broj: 03220800
OIB: 68652112489
Telefon: 052/ 541 111
Faks: 052/ 542-768
E-mail: info@montegiro.hr
Brojevi žiro računa:

ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB: HR2323600001102133647
OTP BANKA: HR0324070001118001144

Broj deviznog računa:
ZAGREBAČKA BANKA D.d. ZAGREB:
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR2323600001102133647

Temeljni kapital: 1.181.492,00 kn

MONTE GIRO d.o.o., društvo je u 100% - tnom vlasništvu Grada Pule osnovano Izjavom za trgovačko društvo 23. prosinca 1995. godine. Trenutno zapošljava 33 radnika. Monte Giro d.o.o. obavlja dolje navedene djelatnosti na području grada Pule, grada Vodnjana, Općine Medulin, Općine Fažana, Općine Ližnjan, a po potrebi i u drugim općinama u okolici Pule.