Uprava

Nadzorni odbor

E-mail: nadzorni.odbor@montegiro.hr

Predsjednica nadzornog odbora
Antonela Diminić

Zamjenik predsjednice nadzornog odbora
Ivo Jelenaca

Član nadzornog odbora iz redova zaposlenika
Lorena Martinčić

Uprava

Direktor
Darko Bijelić, mag. oec
Tel.: 052/ 541 111
E-mail: uprava@montegiro.hr