Uprava

Nadzorni odbor

Predsjednik nadzornog odbora
Josip – Anton Rupnik

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Đildo Pliško

Član nadzornog odbora
Drago Glumac

Uprava

Direktor
Darko Buršić
Tel.: 052/542-877
E-mail: monte-giro@pu.t-com.hr